Verzamelen informatie

Tijdens een kennismakend gesprek bespreken we de doelstelling, doelpubliek en gewenste inhoud (tekst, beeldmateriaal,…) van uw website.

Planning

Op basis van de verzamelde informatie plannen we de website. We maken een sitemap (lijst van alle pagina’s en hoe ze onderling verbonden zijn) en werken een basis lay-out uit. Dit alles zal de structuur en opbouw van de website bepalen voor desktop en mobiele toestellen.

Kennismakingsgesprek

Tijdens een kennismakingsgesprek bespreken we in detail wat u wil bereiken met uw website. Op basis hiervan werken we een sitemap (overzicht van de te maken pagina’s) uit om alle toepassingen onder te brengen die deze doelstellingen moeten realiseren.

Offerte

Op basis van de verzamelde info tijdens het kennismakingsgesprek en het aantal te maken pagina’s maken we een gedetailleerde offerte op.

Uitvoering

Na ondertekening van de offerte gaan we over tot de uitvoering. Oplevertijd hangt af van een aantal factoren:

  • Complexiteit van de te maken pagina’s
  • Levert u zelf tekst, logo’s en foto’s aan of moet hiervoor iemand ingehuurd worden

Go live

Eens de site klaar is en de inhoud goed bevonden zetten we de site actief op de door u gekozen domeinnaam.

Opleiding

Eens de site klaar komen we langs om door alle pagina’s te gaan. Daarna geven we ook nog een korte opleiding CMS om uit te leggen hoe u nadien zelf de inhoud van de pagina’s kan onderhouden en aanpassen.